Här hittar du information om planerade och aktuella driftstörningar som kan påverka dina tjänster samt täckningskartor för samtal och datatrafik via mobilnätet. Har du en fråga du inte fått svar på, är du alltid varmt välkommen att kontakta Kundservice.

Aktuella driftstörningar

Område: Luleå
Startdatum: 2015-05-28 11:41
Klartid: Info finns ej
Status: Felsökning pågår

Vår underleverantör Lunet har drabbats av en driftstöning som kan medföra avbrott för våra kunder med bredband, bredbandstelefoni och TV via deras nät.


Område: Södra Stockholm
Startdatum: 2015-05-28 10:53
Klartid: Info finns ej
Status: Felsökning pågår

Vår underleverantör Zitius har drabbats av en driftstöning som påverkar våra kunder med bredband, bredbandstelefoni och TV via deras nät.


Område: Göteborg
Startdatum: 2015-05-27 13:07
Klartid: Info finns ej
Status: Felsökning pågår

Vår underleverantör iTux har drabbats av en driftstöning som påverkar våra kunder med bredband, bredbandstelefoni och TV via deras nät.


Område: Uppsala
Startdatum: 2015-05-25 08:10
Klartid: Info finns ej
Status: Arbete pågår

En avgrävd kabel hos vår underleverantör påverkar våra kunder med bredband, bredbandstelefoni och TV via fibernätet.

Planerade avbrott

Område: Nationellt
Startdatum: 2015-06-01 03:00
Klartid: 2015-06-01 04:00
Status: Planerad uppgradering

Uppgradering av mjukvara i våra noder kommer innebära kortare störningar under natten.


Område: Göteborg med omnejd
Startdatum: 2015-05-28 00:01
Klartid: 2015-05-28 06:00
Status: Planerad uppgradering

För att kvalitetssäkra våra tjänster kommer en uppgradering av nätutrustning genomföras i en central nod i Göteborg. Denna driftstörning kan komma att orsaka störningar på tv, telefoni- och bredbandstjänster under denna tid.


Område: Eskilstuna/Strängnäs
Startdatum: 2015-05-26 08:00
Klartid: 2015-05-26 17:00
Status: Planerat arbete

Prova att starta om din utrustning om du i samband med det planerade arbetet upplever telefonistörningar.

Avslutade driftstörningar

Det finns just nu inga avslutade driftstörningar.

Täckningskartor

Med täckningskartan ser du vilket typ av uppkoppling (2G, 3G eller 4G) din mobila tjänst har på en given plats. Tänk på att bebyggelse, tät skog, höjder, dalar, antalet samtidiga användare och om du är inomhus eller utomhus påverkar täckningen. Kartan är en estimerad utomhustäckning baserad på basstationer och master i områdena.

Upplever du problem med din fasta telefon ber vi dig kontrollera länken nedan först: