Här hittar du information om planerade och aktuella driftstörningar som kan påverka dina tjänster samt täckningskartor för samtal och datatrafik via mobilnätet. Har du en fråga du inte fått svar på, är du alltid varmt välkommen att kontakta Kundservice.

Aktuella driftstörningar

Område: Gävle
Startdatum: 2015-04-14 11:00
Klartid: Info finns ännu inte
Status: Arbete pågår

Vår underleverantör Zitius har en driftstörning som påverkar våra kunder med bredband, bredbandstelefoni och TV via fibernätet.

Planerade avbrott

Det finns just nu inga planerade avbrott.

Avslutade driftstörningar

Område: Lund med omnejd
Startdatum: 2015-04-17 01:40
Klartid: 2015-04-17 16:00
Status: Klarskriven

Vår underleverantör hade ett underhållsarbete som påverkade våra kunder med bredband, bredbandstelefoni och TV via fibernätet.

Om problemet kvarstår prova att starta om din utrustning. Har du fortfarande problem kan du oftast lösa det via vår felsökare »


Område: Växjö
Startdatum: 2015-04-15 09:20
Klartid: 2015-04-15 15:25
Status: Klarskriven

Vår underleverantör Wexnet hade en driftstörning som påverkade våra kunder med bredband, bredbandstelefoni och TV via fibernätet.

Om problemet kvarstår prova att starta om din utrustning. Har du fortfarande problem kan du oftast lösa det via vår felsökare »

Täckningskartor

Med täckningskartan ser du vilket typ av uppkoppling (2G, 3G eller 4G) din mobila tjänst har på en given plats. Tänk på att bebyggelse, tät skog, höjder, dalar, antalet samtidiga användare och om du är inomhus eller utomhus påverkar täckningen. Kartan är en estimerad utomhustäckning baserad på basstationer och master i områdena.

Upplever du problem med din fasta telefon ber vi dig kontrollera länken nedan först: