Här hittar du information om planerade avbrott och kända driftstörningar som kan påverka dina tjänster. Har du en fråga du inte fått svar på, är du alltid varmt välkommen att kontakta Kundservice.

Aktuella driftstörningar

Område: Gävle
Datum: 2014-10-23
Uppdaterad: 2014-10-23 09:43
Status: pågående

Vi har för närvarandet en driftstörning som drabbar våra kunder anslutna via Quadracoms nät i Gävle.

Tekniker arbetar med att lösa problemet så snabbt som möjligt.


Område: Dalarna/Borlänge
Datum: 2014-10-20
Uppdaterad: 2014-10-20 11:29
Status: pågående

Det pågår fortfarande en felsökning och åtgärder har utförts för att öka kapaciteten. Viss trafik är flyttad men kapaciteten gällande DSL i Dalarna är fortfarande ett aktivt problem.

Beräknad klartid: 2014-11-30.

Planerade avbrott

Område: Sverige
Datum: 2014-10-26
Uppdaterad: 2014-10-21 11:31
Status: Planerad

OpenNet kommer natten mellan lördag och söndag den 26/10 med start klockan 00:00 utföra systemunderhåll som påverkar alla kunder i Openents nät. Servicefönstret är från 00:00 till 06:00. Detta innebär att bredbands-, tv- och telefonitjänst kommer vara otillgänglig under denna tid för kunder på alla orter. Vi beklagar de olägenheter detta kan innebära.


Område: Söderhamn
Datum: 2014-10-27
Uppdaterad: 2014-10-21 11:31
Status: Planerad

Ett servicearbete kommer utföras den 27/10 mellan kl 00:00-04:00 som kommer att påverka samtliga tjänster.


Område: Söderhamn
Datum: 2014-10-27
Uppdaterad: 2014-10-21 11:31
Status: Planerad

Ett servicearbete kommer utföras den 27/10 mellan kl 00:00-04:00 som kommer att påverka samtliga tjänster.


Område: Luleå
Datum: 2014-10-27
Uppdaterad: 2014-10-21 11:31
Status: Planerad

Ett servicearbete kommer utföras den 27/10 mellan kl 00:00-03:00 som kommer att påverka samtliga tjänster.


Område: Luleå
Datum: 2014-10-27
Uppdaterad: 2014-10-21 11:31
Status: Planerad

Ett servicearbete kommer utföras den 27/10 mellan kl 01:45-05:00 som kommer att påverka samtliga tjänster.

Avslutade driftstörningar

Område: Stockholm
Datum: 2014-10-20
Uppdaterad: 2014-10-21 11:27
Status: avslutad

Det kommer att ske ett planerat avbrott den 2014-10-20 mellan kl. 07:00-17:00 pga underhåll i stadsnätet.

Beräknad klartid: 2014-10-20 kl 17:00.

Täckningskartor

Vi rekommenderar att du kontrollerar våra täckningskartor innan du felanmäler din mobiltelefoni eller ditt mobila bredband.

Upplever du problem med din fasta telefon ber vi dig kontrollera länken nedan först: