Här hittar du information om planerade och aktuella driftstörningar som kan påverka dina tjänster samt täckningskartor för samtal och datatrafik via mobilnätet. Har du en fråga du inte fått svar på, är du alltid varmt välkommen att kontakta Kundservice.

Aktuella driftstörningar

Område: Via nätet Bjäre Kraft
Startdatum: 2015-04-30 10:40
Klartid: 2015-04-30 17:00
Status: Arbete pågår

Vår underleverantör Bjäre Kraft har en driftstörning som påverkar våra kunder med bredbandstelefoni.


Område: Lund
Startdatum: 2015-04-29 05:00
Klartid: 2015-04-29 17:00
Status: Arbete pågår

Efter ett routerbyte kan våra kunder med bredband, bredbandstelefoni och TV via fibernätet uppleva vissa störningar.

Planerade avbrott

Det finns just nu inga planerade avbrott.

Avslutade driftstörningar

Område: Balsampoppelns samfällighetsförening
Startdatum: 2015-04-21 18:37
Klartid: 2015-04-29 16:00
Status: Klarskriven

Vi hade en driftstörning som påverkade våra kunder med bredband och bredbandstelefoni i Balsampoppelns samfällighetsförening.

Om problemet kvarstår prova att starta om din utrustning. Har du fortfarande problem kan du oftast lösa det via vår felsökare »


Område: Skåne
Startdatum: 2015-04-28 08:16
Klartid: 2015-04-28 13:00
Status: Klarskriven

Vår underleverantör Telia Öppen Fiber hade en driftstörning som påverkade våra kunder med bredband, bredbandstelefoni och TV via fibernätet.

Om problemet kvarstår prova att starta om din utrustning. Har du fortfarande problem kan du oftast lösa det via vår felsökare »

Täckningskartor

Med täckningskartan ser du vilket typ av uppkoppling (2G, 3G eller 4G) din mobila tjänst har på en given plats. Tänk på att bebyggelse, tät skog, höjder, dalar, antalet samtidiga användare och om du är inomhus eller utomhus påverkar täckningen. Kartan är en estimerad utomhustäckning baserad på basstationer och master i områdena.

Upplever du problem med din fasta telefon ber vi dig kontrollera länken nedan först: