Här hittar du information om planerade och aktuella driftstörningar som kan påverka dina tjänster samt täckningskartor för samtal och datatrafik via mobilnätet. Har du en fråga du inte fått svar på, är du alltid varmt välkommen att kontakta Kundservice.

Aktuella driftstörningar

Område: Balsampoppelns samfällighetsförening
Startdatum: 2015-04-21 18:37
Klartid: Info finns ännu inte
Status: Arbete pågår

Vi har en driftstörning som påverkar våra kunder med bredband och bredbandstelefoni i Balsampoppelns samfällighetsförening.

Planerade avbrott

Område: Kramfors
Startdatum: 2015-04-21
Klartid: 2015-04-21
Status: Underhållsarbete

Vår underleverantör genomför ett akut underhållsarbete av nätet vilket kan medföra kortare avbrott för våra kunder med bredband och kabel-TV. Om avbrottet kvarstår ikväll prova att starta om din utrustning.

Avslutade driftstörningar

Det finns just nu inga avslutade driftstörningar.

Täckningskartor

Med täckningskartan ser du vilket typ av uppkoppling (2G, 3G eller 4G) din mobila tjänst har på en given plats. Tänk på att bebyggelse, tät skog, höjder, dalar, antalet samtidiga användare och om du är inomhus eller utomhus påverkar täckningen. Kartan är en estimerad utomhustäckning baserad på basstationer och master i områdena.

Upplever du problem med din fasta telefon ber vi dig kontrollera länken nedan först: