Abonnemang

Tecknas för exempel för telefoni genom ett avtal och gäller från avtalets tecknande.

Abonnemangsavgift

Du betalar abonnemangsavgift till AllTele som du är direktansluten till, det vill säga AllTele ansvarar för och i vissa fall äger den del av nätet som leder fram till ditt telefonjack.

ADSL

Står för Asynchronous Digital Subscriber Line och är ett annat ord för bredband.


ADSL är en såkallad "Best effort"-tjänst, vilket betyder att ingen tjänstleverantör kan garantera t.ex 28mbit utan det är många olika faktorer som spelar in, t.ex linjekvalitén i byggnaden, till byggnaden, modemets kvalité etc. Oftast beror hastigheten på hur långt ifrån telestationen du borr. två stycken grannar som bara bor 10m ifrån kan hastigheten ändå skilja sig, ena kanske får 8mbit och den andra bara 4mbit, oftast beror detta då på ledningarna lokalt.


ADSL kör på frekvenser som skiljer sig mot tal på ledningar så därför brukar man kunna överföra telefon- och fax samtal på ledningen samtidigt som man använder bredbandet.

 

ADSL-modem

Är ett slags modem som måste användas för de flesta Internetleverantörer.

ASCII

Är en standard för text i elektronisk form.

ATM

Asynchronous Transfer Mode är ett snabbt sätt att överföra information. Motsatsen är isokron överföring, vilket till exempel telefonnätet använder. Isokron överföring innebär att om du ska ringa faster i Malmö så kopplar nätet upp en ledning till henne. Sedan kan ni prata.


Det är ett oerhört slöseri med bandbredd, ungefär som om trafikpolisen skulle behöva rensa E 4:an till Malmö från all trafik innan du kunde ge dig av. På en ATM-förbindelse styckas informationen upp i små paket som skickas ut i trafiken på nätet tillsammans med all annan information precis på samma sätt som en bil tvingas dela vägen med andra bilar.

 

Bit

Den minsta möjliga informationsmängd en dator kan hantera. En bit kan anta värdet ett eller noll. Se även byte.

Brandvägg

Är begränsande flerkomponentsystem som filtrerar kommunikationen mellan det nät som skall skyddas och potentiellt farliga externa nät. Brandväggen används normalt som skydd mot attacker från öppna internet-förbindelser. Brandväggen (apparat eller program) har filtreringsregler, vilket innebär att den filtrerar bort all data som inte uppfyller minikraven hos den information som skall godkännas. Idag är det även vanligt att brandväggen filtrerar utgående datatrafik för att datorerna i nätet inte skall störa andra nät (till exempel med falsk källadress).

Bredband

är en förbindelse som medger snabb och behändig användning av informationsinnehållet i datanät. Med bredband avses i allmänhet nätförbindelser med en dataöverföringshastighet om minst 256 kbit/s. Bredband kan utnyttja flera tekniker, varav den vanligaste är ADSL.

Brygga

När man talar om att Brygga så talar man ofta om att koppla bort all router-funktionalitet i ett modem så att det fungerar som ett enkelt modem, ingen översättning av IP-adresser, ingen brandvägg, inget stöd för mer än en ansluten enhet (dator eller router) etc.

Byte

Är en grupp om åtta bitar och den mängd som krävs för att kunna sätta samman en bokstav enligt ASCII-formatet

Cookies / Kakor

En kaka är en fil med information som sparas ner på er dator. Den används sedan av hemsidor för att spara information om ert surfande, komma ihåg vilka sidor ni besökt, om ni alltid vill vara inloggade på en hemsida även nästa gång ni besöker den med mera.

Debiteringsintervall

Debiteringen av ett samtal (när vi börjar ta betalt för samtalet) påbörjas när du får någon form av svar. AllTele debiterar per sekund.

Direktanslutning

Du är direktansluten till AllTele som har ansvaret för driften av telenätet in till ditt hus. Du betalar din abonnemangsavgift till AllTele.

DNS

DNS står för Domain Name System (domännamnssystem). Det är det system på Internet som översätter domännamn (t.ex. alltele.se) till IP-adress (t.ex. 193.15.177.82), som kan användas för kommunikation enligt protokollet TCP/IP mellan datorer på Internet.

Domän

betyder att en värddators (server) domännamn är kopplat till en IP-adress. Domänadressen kan delas upp i (sub)domän och toppdomän. Svenska Stadsnät AB:s webbplats, www.svenskastadsnat.se, har domänen "svenskastadsnat" och tillhör toppdomänen ".se". Domäner i Sverige administreras av NIC-SE.

Downstream

Dataöverföringshastigheten mot användaren. Nedladdningshastighet helt enkelt.

Dynamisk IP-adress

Dynamisk IP-adress innebär att modemet eller datorns ip-adress delas ut av en DHCP-server varje gång modemet/datorn kopplar upp sig. Oftast brukar enheter "leasa"/låna en ip adress i 24 timmar.

 

Det vore enklast om varje dator som kopplas upp mot internet skulle kunna ha sin egen fasta IP-adress, men under den tiden då internet började byggas upp förutsåg inte arkitekterna behovet av oändligt många IP-adresser. Följaktligen finns det inte tillräckligt många IP-adresser för att räcka till och för att kringgå problemet kan man tillfälligt tilldela en IP-adress från en pool av adresser. När användaren loggar ut från internet går den adressen tillbaka till poolen och blir tillgänglig för kommande användare.

EDGE

(Enhanced Data Rates for Global Evolution) är en utvidgning av GPRS-nätet. EDGE ökar dataöverföringshastigheten med GPRS-teknik betydligt

Ethernet

Är en överföringsstandard för lokalnät. Vid användning av DSL- eller kabelmodem etableras ethernet-förbindelse mellan användarens dator och modemet och från modemet via tjänsteleverantören till Internet. Om ethernet levereras ända till användaren, kan datorn anslutas direkt till lokalnätet utan DSL- eller kabelmodem. I Finland är detta ofta fallet på bland annat kontor och i studentbostäder. Fördelen med ethernet är att inget separat modem behövs för uppkoppling på Internet. Tack vare ethernet kan alla apparater som är anslutna till ett lokalnät sända och ta emot information så snabbt som deras kapacitet medger. Om användarmängden är stor kan detta dock medföra problem, eftersom lokalnätets överföringskapacitet inte alltid medger samtidig överföring av mycket stora datamängder.

GPRS

General Packet Radio Service (GPRS) är en teknik för sändning och mottagning av data med mobila terminaler, t.ex. mobiltelefoner. GPRS-utrustade telefoner medger kontinuerlig uppkoppling mot tjänsterna. I motsats till gsm-data behöver ny förbindelse inte etableras varje gång. Skillnaden är ungefär densamma som mellan ett trådmodem och en fast internet-förbindelse.

Högtaxa

Den period på dygnet då det är dyrast att ringa, hos AllTele kl. 08.00 - 18.00 vardagar.

HTTP

Ett enkelt protokoll som uppfans för att skapa WWW. Det är utformat för att snabbt och enkelt kunna hämta enstaka filer/sidor på begäran, men har under årens lopp utvecklats i många riktningar och stödjer idag om man så vill både automatiskt språkval, komprimering, effektiv användning av TCP/IP och en massa andra finesser.

IP

Idrottplats? Ja, men inte i det här sammanhanget.

 

IP (Internet Protocol) eller internet-protokoll är den grundteknik för internet-kommunikation som hela nätet bygger på. Internet består egentligen av olika, av varandra fysiskt oberoende datanät som förenas till en stor virtuell näthelhet av IP. IP möjliggör alltså trafik mellan de olika fysiska näten. Data överförs mellan datorerna som IP-paket med bitserier.

 

IP-adress

Är identiteten hos en dator som är ansluten till internet. IP-adressen är som ett telefonnummer

- varje apparat har sin egen adress. Användaren kan inte själv välja IP-adress. Adressen består av två delar: nätdelen, som anger till vilket nät datorn är ansluten och apparatdelen som identifierar datorn inom nätet. IP-adressen, som är numerisk, anger ingenting i klarspråk. Namntjänsten (DNS, Domain Name Service) översätter adresser i textform till numeriska IP-adresser och tvärtom. Vid normal användning av internet är IP-adressen dynamisk, vilket innebär att den är olika varje gång. Fasta IP-adresser används bland annat vid distansarbete.

JavaScript

skriptspråk för program som ska kunna köras i webbläsare, bakas in i html-kod och köras på webbservrar. Ska inte förväxlas med programspråket Java. Javascript används för att ge webbsidor föränderligt utseende och göra dem interaktiva med knappar och liknande. Utvecklat av Netscape, lanserat 1995. Skulle ha hetat Livescript men fick namnet Javascript vid lanseringen, som skedde i samarbete med Sun. Resultatet blev sammanblandningar av Javascript och Java. Microsoft lanserade senare en variant med namnet Jscript.

Klient

En dator som ansluter till en server via mjukvara.

Lågtaxa

Den period på dygnet då det är billigast att ringa, hos AllTele vardagar efter kl. 18.00 fram till 08.00, samt helger.

LAN

Local Area Network (Lan) eller lokaltnätverk är ett datanät med begränsad geografisk funktion. Datorerna i till exempel ett husbolag kan bilda ett LAN-nät. I många företag är datorerna sammanlänkade i LAN-nät. LAN-nät har stor dataöverföringskapacitet, i allmänhet 4-1000 Mbit/s. Lokalnätets överföringskapacitet delas av användarna.

Minuttaxa

Vad du får betala per minut för att ringa med AllTele. AllTele debiterar dock alltid samtal per sekund.

Modem

Används för att skapa temporära anslutningar mot exempelvis en server eller det publika nätet Internet. Denna varianten brukar kosta pengar per minut man är ansluten. Användes mycket på 90-talet och har börjat försvinna helt. Det finns fortfarande folk som använder detta runt om i världen, även i Sverige.

Nummerupplysning

Det finns numera flera olika nummerupplysningstjänster som företag tillhandahåller: nummerupplysning till fast och mobil telefoni i Sverige, nummerupplysning för telefonnummer i utlandet, automatiska tjänster som antingen är röststyrda meddelanden eller meddelanden via SMS till din mobiltelefon och webbaserade tjänster, där du får information via Internet.

PING

Ordet "pinga" används i överförd betydelse för att se om en annan dator eller person svarar på anrop.


Ping är ett datornätverksverktyg för IP-nätverk (till exempel Internet). Det används för att undersöka om en viss värddator är åtkomlig via nätverket. Det ger även viss information om vilken tid det tar för paket att ta sig fram till värden, vilket är ett mått på latensen i överföringen.

 

POP3

POP3-server är en server där din inkommande e-post hamnar innan du hämtar hem den med ditt e-post program.


Din brevlåda helt enkelt.

 

Port forwarding

För att datorn ska kunna nås utifrån internet måste vissa portar öppnas beroende på vad datorn används till, t ex spel, fildelning och som ftp/http-server.


På dummyspråk skulle man kunna säga att man när man gör en Port forwarding så öppnar man en dörr till en specifik dator och låter då viss trafik gå igenom denna dörr.

 

PSTN

Public Switched Telephony Network. Det allmänt tillgängliga telefoninätet.

PTS - Post- och telestyrelsen

Är den myndighet som bevakar tele-, IT-, radio- och postområdena.

För mer information se: www.pts.se.

 

RJ-11

RJ-11 är namnet på kontakten som finns i änden på en telefonikabel

RJ-45

RJ-45 är namnet på kontakten som finns i änden på en nätverkskabel

Router

Används ofta på nätverk för att dirigera om trafik logiskt, alltså på IP-nummer nivå. Måste användas på ett hemma- eller företags nätverk för att nå Internet med flera datorer, som då får dela på en gemensam adress.

Safari

webbläsare från Apple för Mac OS X, lanserad i januari 2003. Finns också för Windows. Bygger på teknik från Konqueror. - Kan laddas ner gratis från Apple.

Samtalsavgift

Samtalsavgifter är de löpande avgifter på samtal som du får betala i efterskott månadsvis.

Server

En dator som man kan komma åt via Internet eller via nätverket på det interna nätet. Det är mjukvaran i datorn som gör att vi kan komma åt den. Det kan röra sig om en mail server, webb server och mycket mer.

SMTP

SMTP-server är en server som hanterar utgående e-post. Kan du inte skicka din post men du kan ta emot post kan det vara så att din utgående SMTP-adress är felaktig.

 

Postens gula postlåda kan man säga.

 

Stadsnät

Stadsnät kallas de bredbandsnät som ägs av kommuner och/eller kommunala bolag, med syfte att vara allmännyttiga på samma sätt som till exempel kommunala vatten- eller elnät.


AllTele har idag avtal med ca 100 stadsnät vad gäller vår fasta IP-telefoni. Våra bredbandstjänster finns på ett mindre antal orter just nu, men är under utbyggnad. Du kommer att hitta AllTeles bredbandstjänster i många av Sveriges stadsnät inom kort.

TCP

TCP är ett protokoll som man använder sig av t ex vid surfning, då man skickar e-post, FTP osv. TCP har en kontroll av de data som överförs så att de paket som lämnar avsändaren verkligen når mottagaren. Om ett paket försvinner så skickas ett nytt istället.

TCP/IP

TCP/IP är ett protokoll som används när man hämtar och skickar information på Internet, denna typ av protokoll ställer man in i sin nätverksanslutning för att få sin dator att kunna kommunicera ut mot nätet. Är IP adressen felaktigt inställd finns det ingen möjlighet att kunna ta sig ut på nätet.

Totalkostnad

Totalkostnaden för ett telefonsamtal består av öppningsavgift och minuttaxa.

Traceroute

Traceroute är ett program för diagnostik av datanätverk. Det används för att spåra vilken väg trafik i nätet routas. I Windows heter motsvarande kommando tracert.

UDP

UDP är också ett protokoll men det används istället till t ex strömningar av video och ljud där det inte är lika viktigt att exakt rätt paket når fram. UDP har nämligen ingen kontroll av paketen vilket gör att överföringshastigheten normalt är högre.

Upstream

Sändningshastighet är den hastighet med vilken data överförs från konsumenten till operatören. Uppladdningshastigheten kort och gott.

VCI / VPI

VCI / VPI dyker ofta upp när du skall konfigurera en router med inbyggt ADSL modem, detta beskriver hur ett ADSL modem skall kommunicera med ADSL stationen.

VPN

Virtual Private Network. En teknik som används för att på ett säkert sätt ansluta till ett företags privata nätverk från en annan plats. Används vanligen för distansarbete.

 

VPN har idag blivit allt vanligare för privat användning då det också kan användas för att dölja din publika IP-adress för att skydda en individs integritet.

 

WAN

WAN är en förkortning av Wide Area Network som betyder "större" nätverk, vilket kan beskrivas som Fastbits nät. Det är också under WAN interfacet i din router som du ställer hur du vill att routern skall arbeta ut mot Fastbits nät om du nu använder dig utav en router.

WLAN

Wireless Local Area Network (WLAN) är ett trådlöst lokaltnätverk. Internet-uppkopplingen och kommunikationen mellan användarens dator och basstationen sker med hjälp av ett WLAN-nätkort. WLAN-teknologin kan användas för regional och lokal trådlös nätkommunikation. Många hotell och flygfält erbjuder idag trådlös internet-förbindelse.

WWW

World Wide Web är becteckningen på ett system som täcker hela internet (därav World Wide). Det baseras i huvudsak på HTTP & HTML (därav Web), men täcker även in i stort sett alla andra befintliga applikationsprotokoll som används i Internet. I WWW används språket HTML för att skapa hypertext dokument innehållande bilder, ljud och referenser till andra dokument.

Öppningsavgift

Är den fasta avgift som tas ut varje gång du ringer och samtalet besvarats, oavsett längden på samtalet.

 

Öppningsavgiften kan variera för olika betaltjänster.

 

Kundservice

0910 - 79 80 00


Kundservice Online

Kontakta oss


Teknisk support
Vardagar: 08:00 - 20:00
Lör-Sön: 10:00 - 14:00

Faktura
Vardagar: 08:00 - 18:00
Lör-Sön: Stängt

Beställning
Vardagar: 08:00 - 18:00
Lör-Sön: Stängt

Kundtjänst för kollektivt och individuellt anslutna fastigheter »

Frågor & Svar

Hitta svaren på de
vanligaste frågorna
direkt på vår hemsida.

 


Sök