AllTele är nu en del av A3! A3 är det nya varumärket att lägga på minnet. Läs mer och se våra nya erbjudanden på www.a3.se »

Här hittar du information om planerade och aktuella driftstörningar som kan påverka dina tjänster samt täckningskartor för samtal och datatrafik via mobilnätet. Har du en fråga du inte fått svar på, är du alltid varmt välkommen att kontakta Kundservice.

Aktuella driftstörningar

Område: Uppsala
Startdatum: 2018-04-20 15:30
Klartid: /
Status: Ej planerad
Vi har för närvarande en driftstörning gällande Bredband via fiber & Bredbandstelefoni i BRF Brage och BRF Alrik. Tekniker jobbar på problemet

Planerade avbrott

Område: Göteborg, Umeå, Malmö
Startdatum: 2018-04-26 03:00
Klartid: 2018-04-26 06:00
Status: Akut planerad
Ett planerat underhållsarbete gällande Bredband via fiber & Bredbandstelefoni i MALMÖ, GÖTEBORG & UMEÅ kommer att genomföras med start 2018-04-26 03:00 och beräknad sluttid 2018-04-26 06:00

Avslutade driftstörningar

Område: Umeå
Startdatum: 2018-04-25 00:00
Klartid: 2018-04-25 01:10
Status: Akut planerad
Klarskriven: 2018-04-25 01:10
Driftstörning klarskrivs: Akut Planerad - 2018-04-25 01:10. Bredband via fiber & Bredbandstelefoni för UMEÅ är nu åter igång.
För att kvalitetssäkra våra tjänster kommer en uppgradering genomföras i vårt nät. Driftstörningen startar den 2018-04-25 00:00 till 2018-04-25 01:00. Kortare störningar kan komma att påverka berörda tjänster.

Täckningskartor

Med täckningskartan ser du vilket typ av uppkoppling (2G, 3G eller 4G) din mobila tjänst har på en given plats. Tänk på att bebyggelse, tät skog, höjder, dalar, antalet samtidiga användare och om du är inomhus eller utomhus påverkar täckningen. Kartan är en estimerad utomhustäckning baserad på basstationer och master i områdena.